NGINX

NGINX – เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรัะบเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถใช้เป็นพร็อกซีแบบย้อนกลับ โหลดบาลานซ์ พร็อกซีอีเมล และแคช HTTP ซึ่งตัว NGINX เองนั้นมีประสิทธิภาพและความเสถียรสูงสุด

NGINX เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีความเร็วที่สุดและการบำรุงรักษาที่เลิศ ซึ่งเหมาะสำหรับงานเว็บไซต์จำนวนมาก เนื่องจากสามารถจัดการกับการเชื่อมต่อที่มีปริมาณมาก

ข้อดีของ Nginx
– รองรับมารตฐานในด้านความปลดภัย HTTP/2
– รับรองการทำงาน HTTP ได้ครบถ้วน
– ไฟล์ที่เป็น static จะประมวลผลได้เร็วกว่า Apache
– ทำงานแบบ Asynchronous โดยไม่มีการหยุดรออะไรทั้งนั้นแยกๆ กันไปทำงานทันที จึงใช้ทรัพยาน้อยกว่าทำงานได้เร็วกว่า รองรับจำนวนผู้ใช้งานได้มากกว่า Apache

ข้อเสียของ Nginx
  – การ config ที่ค่อนข้างจะยุ่งยากกว่า Apache เนื่องจากการออกแบบที่ค่อนข้างต้องการประสิทธิภาพที่สูงทำให้ต้องตัดการประมวลผลที่เป็นด้วยตัวเองออกไป แล้วไปให้โปรเซสอื่นหรือระบบอื่นจัดการประมวลผลแบบ Dynamic ให้แทนเช่น FastCGI, SCGI, uWSGI, memcache ทำให้
– การบำรุงรักษายากกว่า Apache เนื่องจาก Nginx ได้มีการออกแบบให้เป็นโมดูลเช่นกันแต่ไม่ได้ยืดหยุนมาก ถ้าจะต้องการเพิ่มหรือแก้ไขโมดูลต่างๆ จะไม่ค่อยสะดวก
  – การเอาไปทำงานได้หลายแพลตฟอร์ม ยังพอร์ตไปไม่ครบนัก ติดตั้งไม่ง่ายนัก การทำงานร่วมกับองค์ประกอบอื่นยังต้องตั้งค่าอีกเยอะ ต่างกับ Apache ที่พอร์ตไปทุกที่ได้ง่ายกว่า

https://itnext.io/
                                                                             cr. itnext.io

4Xtreme