Filebeat

Filebeat คือ เครื่องมือสำหรับการส่งข้อมูล เช่น Log ต่างๆที่เกิดขึ้นมา

Filebeat ทำหน้าที่ ในการส่งข้อมูล Log จากแหล่งกำเนิดของข้อมูล Log ไปยังล็อก Log Server หรือที่ เรียกว่า Log Agent

โดย Filebeat ถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับ Elasticsearch และ Logstash โดยเฉพาะ เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลมีขนาดเยอะ มาก ทั้ง Elasticsearch และ Logstash สามารถส่งข้อมูลบอกให้ Filebeat ชะลอการอ่านและส่งข้อมูลล็อกได้

filebeatสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ เลย