Selenium

Why Test Automation?

 • การทดสอบแบบ regression หลายๆครั้ง.
 • ทำให้นักพัฒนาได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว
 • การทดสอบซ้ำๆ ไม่มีที่สิ้นสุด
 • สนับสนุน Agile
 • มีเอกสารอ้างอิงประกอบการทดสอบ
 • สามารถรายงานข้อบกพร่องที่กำหนดขึ้นมาเองได้
 • สามารถค้นหาข้อผิดพลาดจากการทดสอบได้ด้วยตนเอง

Selenium คืออะไร?

 • Selenium เป็น software framework สำหรับทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน
 • Selenium มีเครื่องมือบันทึก / เครื่องมือการเล่น สำหรับการเขียนการทดสอบ โดยไม่ต้องเรียนรู้ภาษาสคริปต์ที่ใช้ทดสอบ (Selenium IDE)
 • มีการทดสอบแบบเฉพาะภาษานั้นๆ (Selenese) โดยมีการเขียนทดสอบในภาษาโปรแกรมที่เป็นที่นิยม รวมไปถึง C#, Java, Groovy, Perl, PHP, Python และ Ruby ซึ่งการทดสอบสามารถใช้กับเว็บบราวเซอร์รุ่นใหม่ๆได้
 • Selenium สามารถใช้งานบน Windows, Linux และ Macintosh
 • Selenium เป็นชุดเครื่องมือซอฟแวร์ที่ใช้วิธีทดสอบที่แตกต่างกันเพื่อสนับสนุนระบบทดสอบอัตโนมัติ

Selenium IDE Features

 • บันทึกและเล่นซ้ำ
 • มีความฉลาดในการเลือกใช้ ชื่อ, รหัส หรือ XPath ตามที่ต้องการ
 • มีระบบอัตโนมัติในการรับคำสั่งทั่วไป
 • Walk through tests
 • สามารถ Debug และสามารถกำหนดจุดที่ให้หยุดทำงานได้
 • สามารถบันทึกแบบ selenese, Ruby script หรือรูปแบบอื่นๆได้
 • สนับสนุนไฟล์ .js จาก user
 • มีตัวเลือกชื่อหัวข้ออัตโนมัติในทุกๆหน้าของเว็บ