Kanban คือ

Kanban – กันบัง หรือ คัมบัง มาจากภาษาญี่ปุ่น แปลว่า ป้าย แต่ในหลักของ Software Development แล้ว Kanban คือการสร้างตารางการทำงานขึ้น โดยจะเน้นในเรื่องการพัฒนา Software เป็นหลัก

ซึ่ง Kanban เองก็มีวิธีเรียงหลายรายการขึ้นอยู่กับผู้ใช้ แต่ทางเราจะแบ่งคร่าวๆออกเป็น 4 ส่วน คือ To Do / Doing / Validate / Done โดยงานก็จะเริ่มเมื่อมีการส่งงานเข้าไปที่ To Do และจะไหลไปเรื่อยๆจนถึง Validate นอกจากนี้เราก็จะต้องกำหนดปริมาณงานที่ควรจะมีอยู่ในแต่ละส่วน เช่น Doing ควรจะมีงานไม่เกิน 3 งาน Validate ไม่ควรมีงานเกิน 4 งาน เป็นต้น การกำหนดปริมาณงานไว้นั้นจะช่วยให้การทำงานนั้นไม่ได้มีมากจนเกินไป และเมื่อมีงานที่เร่งด่วนมากๆ ก็จะทำให้ทีมสามารถรับรู้ได้ทันทีว่า ควรจะเร่งทำงานส่วนไหนให้เสร็จเร็วขึ้น

kanban

การจะทำงานให้ดี และประสบความสำเร็จ ก็ต้องวางมีการวางแผนที่ดี การกระจายงานที่เหมาะสม ไม่ให้ใครบางคน หรือทีมบางทีมทำงานหนักจนเกินไป เพราะถ้าเกิดมีใครบางคนรับงานมาเยอะเกินไป ก็อาจจะทำให้มีปัญหางานที่ได้รับมาไม่สำเร็จและค้างอยู่ทำให้กระบวนการไหลของงานไม่ราบรื่น และจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามขึ้นมาได้

แนะนำซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับ Kanban คือ Trello

Trello เป็นเครื่องมือที่ทำให้เพื่อนร่วมงาน สามารถจัดการงานต่างๆ ร่วมกัน (collaboration tool) ใช้ในการจัดการโปรเจคต่างๆ และแน่นอนว่าสามารถใช้ได้ฟรี และลูกเล่นเยอะมาก ต้องไปลอง

kanban

4Xtreme