4 Xtreme Co., Ltd.

4 Xtreme

บริษัทรับเขียนโปรแกรม ทุกภาษา และพัฒนาซอฟต์แวร์ มากกว่า 10 ปี ทุกโครงการ รับประกันคุณภาพ 1 ปี
สนใจสามารถปรึกษาเบื้องต้นได้ ฟรี

4 Xtreme คือ บริษัทรับเขียนโปรแกรม ทุกภาษา  และพัฒนาซอฟแวร์ มากกว่า 10 ปี วิเคราะห์ ออกแบบระบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันตามความต้องการของลูกค้า 

ลดค่าใช้จ่ายค่าไลเซนส์ สิทธิการใช้งานระยะยาว ด้วยการพัฒนาด้วย Software Opensource ทั้ง ระบบปฎิบัติการ Linux OS เช่น CentOS, Ubuntu ระบบฐานข้อมูล Opensource เช่น PostgreSQL, MariaDB ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเช่น Java, C#, Javascript (NodeJS), PHP และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

ซอฟต์แวร์ระดับองค์กร

พัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจขององค์กรโดยรวมในทุกๆระดับ เช่น Odoo ERP, Vtiger CRM, GIS Openlayer และอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุด

เว็บไซต์แอปพลิเคชัน

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอีกช่องทางหนึ่งของธุรกิจของท่าน โดยการเข้าถึงและนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ และสินค้าของท่านให้แก่ลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากทั่วทุกมุมโลก

แอปพลิเคชันบนมือถือ

หนึ่งในช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดีที่สุดในยุคปัจจุบัน นอกจากการพัฒนาที่ได้คุณภาพแล้ว เรายังเข้าใจถึงการออกแบบดีไซน์เพื่อกลุ่มลูกค้า และสามารถทำให้ลูกค้าของท่านใช้งานแอปพลิเคชันได้โดยง่าย ซึ่งเราสามารถพัฒนาได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

รับเขียนโปรแกรมด้วย C# .Net, Java, Python, PHP, Node.js, Flutter และอื่นๆตามความต้องการ

รับเขียนโปรแกรมบนระบบ Cloud Platform ของ Google Cloud, Microsoft Azure, Amazon AWS

รับเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล SQL Server, Oracle, MySQL, MariaDB, MongoDB, PostgreSQL

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์

Java

Spring Framework

C# .Net

Swagger

PHP

Laravel

Node.js

Python

Dart

Flutter

ฐานข้อมูลที่ใช้

mongoDB

PostgreSQL

MySQL

SQL Server

ซอฟต์แวร์ Open Source

Odoo ERP

Docker

Kubernetes

vtiger CRM

Jenkins

Jasper Report