โปรแกรมรับซื้อลำไย

โปรแกรมรับซื้อวัตถุดิบ ติดต่อ 094-748-0398 Line: 4xsale Email: 4xsale@gmail.com

             

            

             

             

จัดการข้อมูลระบบ
– ข้อมูลผู้ใช้
– แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน

รับซื้อวัตถุดิบ
– กำหนดขนาดเกรดวัตถุดิบ
– กำหนดราคารับซื้อวัตถุดิบ
– ข้อมูลผู้ขายวัตถุดิบ
– รับซื้อวัตถุดิบ
– แก้ไขใบเสร็จ
– พิมพ์ใบเสร็จย้อนหลัง
– รายงานข้อมูลผู้ขายวัตถุดิบ
– รายงานข้อมูลรับซื้อวัตถุดิบประจำวัน
– รายงานข้อมูลรับซื้อวัตถุดิบประจำเดือน
– รายงานข้อมูลรับซื้อวัตถุดิบประจำปี
– รายงานข้อมูลรับซื้อวัตถุดิบสดรายคน

คลังสินค้า
– จัดการประเภทวัตถุดิบ
– ข้อมูลกวัตถุดิบ
– ข้อมูลคลังสินค้า
– บันทึกวัตถุดิบเข้าคลัง
– รายงานสินค้าในคลัง

จำหน่ายสินค้า
– จัดการลูกค้า
– จำหน่ายวัตถุดิบ
– รายงานข้อมูลการขายวัตถุดิบแยกตามวันที่

งานใบสั่งซื้อ
– ข้อมูลผู้ค้า(เจ้าหนี้)
– สถานที่จัดส่ง
– ผู้ติดต่อ(สถานที่จัดส่ง)
– บันทึกใบสั่งซื้อ(PO)
– แก้ไข/พิมพ์ใบสั่งซื้อ(PO)ย้อนหลัง
– แก้ไขใบส่งของ/ปิด(PO)
– รายงานใบสั่งซื้อสินค้า(PO)ที่ค้างชำระ
– รายงานใบสั่งซื้อสินค้า(PO)ชำระแล้ว

ค่าใช้จ่าย
– ข้อมูลหมวดประเภทค่าใช้จ่าย
– ข้อมูลประเภทค่าใช้จ่าย
– ค่าใช้จ่าย
– รายงานข้อมูลค่าใช้จ่าย

การบัญชี
– ข้อมูลบัญชีธนาคาร
– ข้อมูลประเภทเบิกจ่าย
– เบิกจ่ายเงิน
– รายงานข้อมูลการเบิกจ่าย