วิธีเพิ่ม admin fanpage facebook Iphone

ลง application เพิ่มเติมคือ page manager ตามรูปimage เมื่อโหลดได้แล้ว เริ่มขั้นตอนที่ 1 คือเลือกเพจที่ต้องกการ เพิ่ม adminimage (1) ขั้นตอนที่ 2 เลือกเพจที่ต้องการ image (2) ขั้นตอนที่ 3 image (3) ขั้นตอนที่ 4 image (4) ขั้นตอนที่ 5 image (5) ขั้นตอนที่ 6 image (6) ขั้นตอนที่ 7 image (8) ขั้นตอนที่ 8 image (9)