วิธีเพิ่ม admin แฟนเพจ

เราสามารถเพิ่ม Admin Fanpage ได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอนดังนี้
• การตั้งค่า / Settings
• บทบาทเพจ / Page Roles
• ใส่อีเมล์ → Save
• Confirm Password

รูปแบบการ เพิ่ม Admin Fanpage (ภาษาไทย)

รูปแบบการ เพิ่ม Admin Fanpage (ภาษาอังกฤษ)