รับสมัครงานนักศึกษาฝึกงาน สหกิจศึกษา

ลักษณะงาน

 • งานพัฒนาด้านเว็บไซต์
 • งานด้านกราฟฟิก ดีไซน์
 • งานพัฒนาระบบบริหารธุรกิจ ERP,CRM,MRP

คุณสมบัติ

 • ปวส หรือปริญญาตรีสาขาด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม อาทิ php java html mysql jsp เป็นต้น
 • พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และมีทักษะในการเรียนรู้ที่รวดเร็ว
 • ร่วมทำงานเป็นทีมได้
 • มีจริยธรรมการทำงานและทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำ
 • มีความรักในเทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เช่นเดียวกันกับเพื่อนร่วมทีมงาน
 • สนใจและรักที่จะใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอสต์
 • ไม่จำกัดเพศ มีความรับผิดชอบสูง รับแรงกดดันได้ดี

ติดต่อสอบถาม
พี่เอก
053 122 764 (Office)
089 432 4600
085 107 9112
ส่ง Resume มาที่ Email chatcharin@4x-treme.com