Let’s Encrypt

Let’s Encrypt หรือเรียกสั้นๆ ว่า LE (แอลอี) เป็นระบบหน่วยงานออกใบรับรอง (Certification Authority (เซอร์ทิฟิเคชั่น ออโทรริตี้) หรือ CA (ซีเอ)) ที่สามารถใช้งานได้ฟรีและใช้ระบบอัตโนมัติในการจัดการใบรับรองความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์เข้ารหัส โดยผู้ใช้งานจะใช้งานผ่าน client (ไคลแอนต์) ที่มีให้ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อสาธารณประโยชน์ ระบบของ LE ให้บริการโดย Internet Security Research Group (อินเตอร์เน็ต ซิเคียวริตี้ รีเซิร์จ กรุ๊ป) หรือ ISRG (ไอเอสอาร์จี)

ใบรับรองที่ออกโดย LE จะมีอายุเพียงแค่ 90 วันเท่านั้น ซึ่งดูเป็นช่วงเวลาที่สั้นสำหรับผู้ดูแลระบบหลายๆคนที่ใช้งานใบรับรองที่มีอายุ1ปี ซึ่งทาง LE ให้เหตุผลในการออกใบรับรองที่มีอายุเพียงแค่ 90 วันไว้ดังนี้

1. เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากกุญแจที่ใช้ยืนยันใบรับรองถูกเข้าถึงโดยผู้ไม่ประสงค์ดี กุญแจที่ถูกขโมยไปจะสามารถใช้ได้เพียงในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น
2. มันจะกระตุ้นให้ใช้ระบบอัตโนมัติ ซึ่งทำให้การใช้งานสะดวกมากขึ้น การที่พวกเราจะทำให้เว็บไซต์ทั้งหมดนั้นใช้ HTTPS (แฮชทีทีพีเอส) พวกเราไม่สามารถรอให้ผู้ดูแลระบบมาติดตั้งหรือต่ออายุใบรับรองเองได้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งถ้าระบบทั้งหมดนั้นเป็นระบบอัตโนมัติ การที่ใบรับรองจะมีอายุการใช้งานสั้นก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆ