Jenkins

Jenkins

Jenkins เป็น Automation Tools ถูกเขียนด้วยภาษา Java โดย Jenkins เป็นเครื่องมือที่ทำงานตามหลักการ Continuous Integration(CI) โดยทั่วไป และยังเป็น Open Source อีกด้วย ซึ่งหมายความว่าเราสามารถใช้งานได้ ฟรี! ซึ่งตัว Jenkins นั้นสามารถช่วยทำให้การทำงานต่างๆได้ง่ายขึ้นอย่างเช่น สั่งให้รัน test script เองหลังจากเราเอาโค้ดขึ้น git ตัว Jenkins ก็จะทำการ build ให้ทันทีโดยอัติโนมัติเลย

Jenkins ทำอะไรได้บ้าง

  • Build Container
  • Test Container
  • Deploy
  • Push
  • Test Service

Credit : Edureka