ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด>>

Default Thumnail มองไม่เห็นภาพอ่ะครับ ใครช่วยทำให้เห็นภาพได้ป่าว
ประกาศเมื่อ : 21/07/2555
Default Thumnail นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รอง อสถ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศเมื่อ : 20/07/2555
Default Thumnail ติดป้่ายไวนิลเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจร
ประกาศเมื่อ : 20/07/2555
Default Thumnail ประกาศคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศเมื่อ : 27/07/2555
Default Thumnail รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ของเทศบาลตำบลสุเทพ
ประกาศเมื่อ : 27/07/2555

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง อ่านทั้งหมด>>

ภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด>>

ปฎิทินกิจกรรม

Link หน่วยงานราชการ

  • http://www.dpt.go.th/
  • http://www.dopa.go.th/
  • http://www.dol.go.th/
  • http://www.thailocaladmin.go.th/
  • http://www.disaster.go.th/
  • http://www.moi.go.th/

ประกาศสมัครงานราชการข่าว - NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด>>

Default Thumnail มองไม่เห็นภาพอ่ะครับ ใครช่วยทำให้เห็นภาพได้ป่าว
ประกาศเมื่อ : 21/07/2555
Default Thumnail นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รอง อสถ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศเมื่อ : 20/07/2555
Default Thumnail ติดป้่ายไวนิลเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจร
ประกาศเมื่อ : 20/07/2555
Default Thumnail ประกาศคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศเมื่อ : 27/07/2555
Default Thumnail รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ของเทศบาลตำบลสุเทพ
ประกาศเมื่อ : 27/07/2555

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง อ่านทั้งหมด>>